Rekommendera sidan på Facebbok

Hjälp immigranterna men hjälp dem på rätt sätt!

6 september 2015

Det är underbart att det finns så fina och goda människor som vill hjälpa de utsatta. All cred till dem. Men hjälp på rätt sätt.

Vi hjälper dessa bäst i sitt egna hemland för att täcka de som inte har råd att köpa sig en "biljet" för att bosätta sig i västvärlden och ta del av välfärdssystemet. Det är där som vi behövs. Det är där som kläder, pengar, mat och dina resurser hjälper. Du som enskild har inte rätt att göda politisk korrekthet och använda våra välfärdspengar, skattepengar till det. Du som stödjer massimmigrationer har inte rätt att tömma en nations resurser genom att stödja politiskt korrekthet. Det är inte dina pengar. Det är en nations pengar. Det är upparbetade resurser som används till våra barn och efterlevande.

Vill du hjälpa så hjälp dem genom att öppna din dörr och låt immigranterna bo hemma hos dig och äta din mat som du bjuder på. Du kan skaffa arbete till en immigrant. Du kan skola 20 % av dessa så det lär sig alfabetet innan de börjar lära sig ditt språk. Du kan utbilda immigranterna i våra normer och lagar. Du betalar för vården om immigranten blir sjuk. Du måste kunna förklara för immigranterna att staten och kyrkan är åtskiljda i vårt land och religion är en trosform och inte ett sätt att leva efter som Islam förespråkar. Vill du bidra till en lönedumpning i framtiden genom en osund konkurrens p.g.a. så många människor på en gång kommer till oss?
Har du funderat på varför Bonniers, Schibsted och delvis Public Service (oligopol) påverkar ensidigt Media i Sverige och vill gärna ha immigranterna? Det tjänar stora pengar på billig arbetskraft. Vägra att låta dig föras bakom ljuset.

 

Public Service vem äger det och är Public Service politiskt neutralt?

Det står skrivet:
"Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället."

Vi vet att de två största ägarna till Svensk Media; Bonniers, Schibsted styr en politisk vänsterriktad agenda. Du tror säkert att SR, SVT och UR är neutrala och följer ovanstående. Nej, de gör det inte.

De centrala här är inte vem som äger utan vilka som styr stiftelsen som styr SVT ingår i. I själva verket så styrs stiftelsen som styr SVT (Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR) av staten, genom att regeringen utser vilka som skall sitta i dess styrelse. I sin tur utser den här styrelsen från och med 2009 samtliga ledamöter som sitter i SVT:s styrelse. SVT:s styrelse utser i sin tur vilka som sitter i dess företagsledning, som i sin tur beslutar vad som skall visas på tv. Alltså, även om SVT inte fick sina order från staten så är de ändå bundna till de regler som staten satt upp för dem. Att SVT skulle stå fritt från politiskt inflytande är alltså skrattretande, befängt och i grund och botten rent idiotiskt. Därför är de av största vikt att du som betalar Tv licens omedelbart slutar (säger upp) tv licens för propaganda tv som går regeringens ärenden. Ca 2000 kronor kostar din Tv licens per år. Du kan istället avsätta dessa medel till alternativa media som inte censureras eller för propaganda.


Sedan 70 talet har lönerna p.g.a. globalisering och teknisk revolution minskat drastiskt vilket har medfört att kvinnan började hjälpa till med försörjningen genom att ta en anställning. Nu arbetar i de flesta fall i västvärden både mannen och kvinnan. Det blir mindre tid med barn och mer skilsmässor därför att arbetsvardagen sliter upp förhållanden. Det nya sättet att dumpa lönerna ytterligare är att avveckla facken (Reinfeldt höjde fackavgifterna, så att många inte hade råd att betala avgiften) och införa massimmigration som kommer att dumpa lönerna. Börjar palletten trilla in?

Så hjälp immigranten men blanda inte in staten (vi alla andra) i hjälpen. Det är inte din sak och rätt, Basta!

Sluta och göd politisk korrekthet och sluta upp med att tömma vår skattebörs. Ingen politiker har rätt att bestämma över våra pengar och dina barns framtid. Genom decemberöverenskommelsen har Politiker skaffat sig makten att ruinera det som du och jag har byggt upp. Man neutraliserar oppositionen med stöd av Sverige Media som du hör och läser varje dag i Sverige. Det är därmed inte en överdrift att säga att det råder ett oligopol på den svenska nyhetsmarknaden och oppositionspartier svartmålas och förminskas i Svensk media. Vi måste vakna och göra något åt detta. Förändringar sker inte av sig självt.


Det har tagit oss väldigt lång tid att bygga upp ett demokratiskt samhälle med blod (började med den franska revolutionen), svett (industrialisering) och ett skattetryck på 50 % (Politisk och ekonomiskt demokrati). Separation från staten och kyrkan. Kvinnosyn som är värt namnet. Fri press, rösträtt för kvinnor (1921), frihet att uttrycka sin egen åsikt utan att bli dödad för den, Majoritetens respekt för minoriteten, Jämlikhet, fria politiska organisationer, diffusion, mänsklig djurhållning. I generationer har vi kämpat för detta och successivt blev allt detta möjligt i praktiken. 

eXTReMe Tracker