Rekommendera sidan på Facebbok

Islam är motsägelsefullt!

16 maj 2016

Varför är Islam motsägelsefullt?

Islam är förbryllande eftersom det verkar så motsägelsefullt. Islam har svar som behövs och när den behöver det. Är islam god eller ond? Både ja och nej. Är kvinnor jämlika mannen? Både ja och nej. Islam är dualistisk. Motsägelsefullhet är Islam. Om en journalist intervjuar en imam så kommer imamen antagligen att ta fram de goda sidorna med Islam. VI i västvärlden tror då att Imamen ”tolkar” Islam. Det är fel. Det finns ingen tolkning. Imamen väljer det du vill höra för att gagna sin agenda och anpassar den goda versionen till dig, för att nå olika mål. Därför tycker jag att Islam är farlig. Man berättar en sak men kan göra någonting helt annat.

eXTReMe Tracker