Rekommendera sidan på Facebbok

Varning för besiktningsföretaget Eminenta

9 juli 2014

Eminenta

–Det är upp till dig som husägare att anlita besiktningsföretaget Eminenta, men får du problem som köpare av fastigheten så kommer Eminentas Advokatfirma Nordia KB att göra allt i sin makt för att förhala, omfråga och rent ut sagt göra enkla praktiska frågor till en extremt svårt, tidsödande och frustrerande process för dig som husköpare. Ett typiskt exempel i Nicklas fall är hur Advokatfirma Nordia KB hanterar detta ärende åt Eminenta. Den 29 januari 2014 hade Nicklas Advokat skickat en skrivelse på flera frågor kring ärendet. Frågor som besvarades och översändes av Advokatfirman Nordia KB först den 21 mars 2014. Alltså nästan 2 månader senare. Det som gör mig förbannad att i brevet från Nordia KB förväntar sig Nordia KB att Nicklas advokat ska svara senast den 24 mars. Alltså ingen som helst verklighetsanpassad tidsangivelse. ”Vi emotser bekräftelse och senast den 24 mars 2014 på att saken är utagerad och att Nicklas inte har några anspråk mot Eminenta”. Förutom dessa rader skriver Nordia KB att Nicklas ska upphöra med sin negativa Kampanj. Jag säger till Er nu att Nicklas har förbannade skyldigheter att demonstrera mot detta övertramp och maktmissbruk som han och hans familj är utsatt för. Det handlar om en människa som har våldtagits på sin rätt därför att han inte har rätta kontakter eller kunskaper. Oavsett vad är det INTE okey att göra så här kära Eminenta. Jag ser varje dag sådana företag som t.e.x Eminenta som bedriver hetsjakt med hjälp av sina advokater. Vad är problemet Eminenta. Ta ert ansvar och kompensera Nicklas och hans familj.
Och gör det NU!

Att anlita en advokatbyrå är tämligen ganska normalt i vårt avlånga land. Ett företag som Eminenta kan skydda sina intressen oavsett etiska och moraliska affärsprocesser. Juridiskt bindande undertecknande är en fundamental rättighet i alla typer av affärsuppgörelser. Men jag frågar mig själv. Hur länge ska detta pågå? Ska juridiken vara blind för verkligheten och ruinera människors värde. Ska ett företag som har miljoner på sitt bankkonto få göra vad dem vill mot den enskilda individen? Jo, det är juridisk rätt. Men Nicklas oavsett kontrakt lever nu i en industrilokal med sina små barn därför att han inte har något val att flytta tillbaka till huset som besiktades av Eminenta. En besiktning som i efterhand är så bristfällig, missvisande att det krävdes flera besiktningar i efterhand som visar allt annat än den fina uppmålade besiktning som Eminenta gjorde. Nicklas Köpte huset, det skulle vem som helst göra med det underlag och förutsättningar som Nicklas hade tillgång till då.

Vilka är då Eminenta? Och vad ska du som köpare av en fastighet tänka på?

Eminenta är ett företag som utför besiktningar åt säljaren av fastigheten. Deras företag ligger i de större städerna i Sverige och Eminenta. Ett förmedlingsföretag som samarbetar med en partisk besiktningsman som Eminenta. Ett gott råd är att alltid välja oberoende besiktningsman när en mäklarfirma förmedlar ett hus till köparen. Men det räcker inte. Kräv alltid att man ska kunna göra ingrepp i fastigheten och acceptera aldrig en okulär besiktning. Dra dig ur affären direkt om detta inte erbjuds. En fullgod besiktning kan kosta dig mellan 25.000 - 45.000 kronor. Men se till att välja en oberoende besiktningsman med fullständiga rättigheter att kunna besikta genom ingrepp på fastigheten i dem delar där man misstänker skador, fukt eller mögel. Nöj dig inte med mindre.

 

Huset som småbarnsfadern Niclas köpte för nästan 3 Miljoner kronor var kvalitetsmärkt och såldes som ett särskilt tryggt köp, färdigbesiktigat av en mäklarfirmas samarbetspartner Eminenta och säljaren hade tecknat en dolda felförsäkring med Chubb. Niclas kände olika lukter i huset redan vid inflyttning, eftersom huset var kvalitetsmärkt och att säljaren hade katt och Niclas vän som ofta var i huset efter inflyttning var katt allergiker, förutsatte Niclas att dessa lukter var ifrån säljarens katt och att övriga lukter var lukt ifrån gammalt trä då huset var byggt 1936. Efter att Niclas bott i huset i nästan ett år så började han att renovera. Vid detta tillfälle blev lukterna starkare. Niclas anlitade fukt och mögel tekniker som skickade materialprover till laboratorie. Analyser och sammanställning visade bland annat på fukt, mögel, röta, svamp, streptomyceter, bensaldehyd etc. Efter fortsatt tekniska utredningar med ingrepp i konstruktioner, så har mögellukten spridit sig i hela huset och det blev hälsofarligt att bo kvar. Besiktningsman och värderingsman och advokat som Niclas anlitat har räknat ut att åtgärdskostnader blir över 1.2 miljoner kronor samt att lukt kan kvarstå trots sanering och renovering.

 

Så här bor Nicklas och hans två barn nu, på ett lagerkontor i ett industriområde

sovrummet i en lagerlokal

Niclas och hans två barn 5 år och 7 år blev tvungna av hälsoskäl flytta till ett lagerkontor i ett industriområde och bor där idag heltid.

köket i industrilokalen

"Köket" i lagerlokalen

skor i lagerlokalen

Sovrumsgolvet får duga som skoställ

bord och en pall

7 åringen måste kunna göra sina läxor någonstans

 

Vad har hänt hittills?

Nicklas omkostnader för utredning och advokat är uppe i över 200,000 kronor.
Dessutom har utredningen med den juridiska processen pågått i över 1 år.

Under tiden bor Nicklas med sina två barn i en industrilokal och försöker laga maten, tvätta sina barns kläder och få vardagen att gå ihop så bra det bara går. Jag är själv 4-barns far och jag vet att Nicklas har ett helvete just nu.

För att Nicklas ska kunna gå vidare i detta fall måste huset åtgärdas. Åtgärdskostnader för detta har uträknats till mer än 1.2 miljoner kronor av värderingsman och byggingenjör. Man rekommenderar att riva huset för att det inte är ekonomiskt försvarbart att sanera huset.

 

Besiktningarna

När köpet skedde i December 2011 ville Nicklas ha en egen besiktningsman men mäklaren hade övertygat Nicklas om att fullgod besiktning via besiktningsföretaget Eminenta duger.

Nicklas valde då att tillsammans med Eminenta och säljaren av fastigheten gå igenom huset på plats. Vid genomgången av besiktningen påpekar Nicklas till Eminentas besiktningsman och säljaren att det luktar gammalt trä både på vinden och i garderoben i källaren och besiktningsmannen och säljaren säger ingenting mer om detta.

Vid inflyttning känner Nicklas och hans kattallergiska vän en avvikande lukt men tror att det kommer från säljarens katt. Lukten kom från en madras i ett av sovrummen som var kattens favoritplats.

När Nicklas förberett för att målare skulle komma i slutet av 2012 ser Nicklas massor av glipor i parkett och lister och bestämmer sig för att byta parkett och lister. Nicklas bestämmer sig då för att bryta upp parketten och då överväldigas av en mycket stark avvikande lukt som visar sig inte har med en katt att göra.

Efter detta tar Nicklas kontakt med Hisingens fastighetsbesiktningar AB, som gör en okulär besiktning på huset på Planthagen 23. Bland annat finner Hisingens fastighetsbesiktningar AB mögel och flera andra felaktigheter som inte Eminenta hittade i sin okulära besiktning.

Ingen vet riktigt var den avvikande lukten på ovanvåningen kommer ifrån. Nicklas anlitar Yalkara AB för vidare teknisk utredning för den avvikande lukten. Yalkara skickade material prover till laboratoriet Pegasuslab i Uppsala, där man konstaterade bland annat i Mikrobiologiska analyser, kraftigt höjda värden av svamp, bakterier och streptomyceter och i den kemiska analysen konstaterades hög andel av Bensaldehyd.

Och så här fortsätter det. Nya avvikande lukter fastställs och nya besiktningar och tekniska utredningar görs under året.

Nicklas fick i Juni huset värderat till 1 500 000 till 1 700 000 kronor av en annan mäklare som påpekade att endast en liten målgrupp kan och vill köpa ett sådant hus som behöver total saneras och renoveras.

Hade det varit en seriös besiktningsman åt Nicklas eller någon annan spekulant så hade säljaren aldrig fått 2 950 000 kronor som Nicklas gav för at köpa detta hus. Köparen hade aldrig köpt huset.

Nicklas advokat reklamerade husköpet till säljaren i juni som säljaren bestred.

 

Nedan ser du bilder på huset på Planthagen 23 i Göteborg

skiss på mögelhus från bjurfors

Förutom mögel och andra otrevligheter är huset nedlusad med mängder av felaktiga byggkonstruktioner:

- Undersidan takkonstruktion på vinden har kraftig kondensbildning, rimfrost och mögelpåväxt.

- Livsfarliga och undermåliga el-installationer.

- Inbyggda gasledningsrör.

- Saltutfällningar och färgsläpp på bottenplatta.

- Vatten/fuktgenomslag i/på grundmur.

- Fuktskydd saknas delvis på utsidan grundmur.

- Fuktskydd felmonterade på utsidan grundmur.

- Vattenburen golvvärme på oisolerad bottenplatta.

- Ventiler för ventilation helt eller delvis igensatta i väggar.

- Tilluftsventil till badrum ifrån krypgrund.

- Inbyggd träregel dikt an oisolerad bottenplatta.

- Inbyggda oisolerade kallvattenrör.

- Inbyggd koppling kallvattenrör

 

Ett axplock av fackmannamässiga felaktigheter enbart i badrummet:

- Tätskikt saknas bakom kakelplattor i zon 1 och zon 2.

- “Bom” i flertal klinkerplattor pga fästmassa/fix ej tillräckligt under klinkerplattorna.

- Mjukfog vid golvvinkel är felplacerad.

- För långt avstånd mellan träreglar i vägg.

- För klen dimension på träreglar i vägg.

- Syllpapp saknas under träregel (träsyll).

 


Syllpapp saknas under träregel (träsyll).Kakelplatta under klinkerplatta.

Bakom träkonstruktionen är insidan grundmur inplastad delvis,det är fel sida grundmur att plastisolera, här har det varit en ingång till källaren tidigare.

Väl synliga saltutfällningar matkällaren/trapppförrådet.

Ej tillräckligt med fogmassa under klinkerplattorna. Här ser man också kakelplatta under klinkerplatta.

text

Avfuktare (Sorptionsavfuktare DST DR-020) stod i sovrummet i källaren i tre veckor under Juli månad. Fukthalter mäts med en industriell fuktmätare på olika ställen på grundmuren och bottenplattan under 2 veckors tid i Augusti. Alla mätvärdena på bottenplattan och på grundmuren är över gränsvärdena. Dom flesta mätvärdena är långt över gränsvärdena.

Löst hängande trådar (FK-kablar) ifrån infälld kopplinsdosa (som inte är infälld bakom vägg). Dom löst hängande trådar (FK-kablar) går vidare till utvändigt vägguttag inne i träregelkonstruktionen. Ej fackmannamässigt utfört.

Saltutfällningar grundmur och bottenplatta.

text

text

Två stycken kopplingsdosor inbyggda bakom fast monterad garderob i sovrummet. Fasta garderoben är flyttad vid tidpunkten för fotot. Kopplingsdosor får inte byggas in på detta sätta. Ej fackmannamässigt utfört.

En seriös elektriker använder dragavlastare, installerar alltid med skyddsjorden som längsta kabel inne i en arbetsbrytare. I detta fall är skyddsjorden kortast och det saknas dragavlastare. Det är meningen att tvättmaskinen ska skyddas med skyddsjorden, alltså om kabeln skulle dras ut så ska skyddsjorden släppa sist. I detta fall hänger allt på skyddsjorden och det är skyddsjorden som släpper först om någon skulle dra i kabeln. Ej fackmannamässigt utfört

För vinden skriver Eminentas besiktningsman i September 2011 under rubriken Iakttagelser:

“Inga skadesignaler noterades vid besiktningstillfället. Inga tecken på att det förekommer eller har förekommit problem med kondensbildningar och/eller spår som tyder på pågående läckage.”

Drygt ett år efter Eminentas besiktning anlitade Niclas besiktningsmannen Kenneth Lundberg på Hisingens fastighetsbesiktningar AB besikta huset, Kenneth skrev i sitt besiktningsprotokoll:

“En mycket tydlig mögellukt kunde kännas vid inträdet på vindsutrymmet.
Takfotsventilation saknas.
Isolering ligger an mot yttertaket.
Diffusionsspärr saknas.
Kraftig kondensbildning och rimfrost på hela undersida takkonstruktion och spik genom yttertaket.
En spridd mögelpåväxt på stora delar av undersida takkonstruktion.”

Oisolerad inbyggd kallvattenledning. Den oisolerade kallvattenledningen var inbyggd bakom träpanel och dessutom skarvad. Inbyggd kallvattenledning ska kondensisoleras med läckindikator.

Insidan grundmur och bottenplatta i sovrum källare när träpanel på grundmur är riven samt när trägolv och vattenburen golvvärmekonstruktion är borttaget, i golvvinkeln kände Eminentas besiktningsman en avvikande lukt som han förnimmade med jord/sand, det visade sig vara fukt, mögel, röta, streptomyceter som var den verkliga avvikande lukten.Hade Eminentas besiktningsman angett den riktiga avvikande lukten så hade Niclas aldrig köpt huset.

Syllpapp saknas under träregel (träsyll).

Tilluftsdonet i krypgrunden in till badrummet. Ett badrum ska inte ha någon tilluftsdon, och absolut inte tilluft ifrån en kall och fuktig krypgrund. Konstruktionsfel, ej fackmannamässigt utfört.

Mjukfog i golvvinkel i badrumm är felplacerad. Mjukfogen ligger under kanten på klinkerplattan.

Betongfundament (stödmur för tidigare källartrappa) ej borttaget/rivet vid omdränering av huvudbyggnaden, vilket innebär att vatten tar sig in vid möte betongfundament-källarytttervägg som kan noteras i sovrum (gavel) i källarutrymmet. Betongfundamentet fungerar som en svamp, vatten/fukt tränger in i grundmuren, ner i bottenplattan och vidare ner i sanden som ligger under bottenplattan. Sand driver vatten och fukt vidare långt under bottenplattan. Betongfundamentet uppfattas som det största grundproblemet till att fukt, mögel och röta bildats i bland annat sovrummet i källaren.

Golvvärmekonstruktionen när parketten är borttagen. På betongprover under golvvärmekonstruktionen som skickades till Pegasus lab konstaterades bland annan streptomyceter, denna avvikande lukt ifrån streptomyceter trodde Eminentas besiktningsman var jord/sand trots att Eminentas besiktningsman skriver om fukt, mögel, röta i riskanlyser för flytande golv och träinklädda grundmurar. Eminentas besiktningsman skriver inget i sitt protokoll om att flytande golvet har golvvärme. Golvvärme gör att riskkonstruktionen blir ännu större. Golvet (parketten) sviktade delvis i rummet. Sviktande golvet är ett resultat av förhöjda fuktvärden.

Närbild getingbo. När Björn på Carbe och Niclas rev i träkonstruktionen mot grundmuren stötte dom på ett getingbo och getingar. Arbetet avbröts för dagen och Anticimex kom dagen därpå.

Tilluft i ett av sovrummen när det är rensat och när ett lager galler och nät är demonterade. Om tilluften skulle fungera så är isoleringen (glasfiber) direkt farligt att andas in. Konstruktionen hör ihop med del som är tillbyggd i fastigheten. Flera tilluftsdon i huset var helt eller delvis igensatta i väggar. Konstruktionsfel, ej fackmannamässigt utfört.

"Bom” i flertal klinkerplattor pga fästmassa/fix ej tillräckligt under klinkerplattorna.

220 Volts farlig, undermålig och ful elinstallation i pannrum. Det finns mycket att skriva om bilden. Bilden får tala för sig själv.

Arbetsbrytaren till tvättmaskinen har en trasig arbetsbryare, samt det är en farlig, undermålig och ful elinstallation.

Grön-gul skyddsjord ihopkopplad med blå och svart tråd.
Grön-gul tråd får bara kopplas ihop med Grön-gul tråd
med undantag för äldre elinstallationer när skyddsjorden var röd.
Ej fackmannamässigt utfört.
Kan vara livsfarligt att koppla gröngul tråd ihop med annan färg
på tråden än grön-gul eller röd.

Vid uppbrytning av mellanvägg och golv mot pannrum konstaterades följande fel/brister: Tätskikt saknas bakom kakelplattor i zon 1 och zon 2. För långt avstånd mellan träreglar i vägg  60-80 cms c/c avstånd, krav 30 cm c/c. 45x45 mm träreglar har använts, vilket är för klen dimension (70x70 mm rekommenderas).

Infälld koplingsdosa utvändigt monterad i tak i källare. Infällda kopplingsdosa är inte fastskruvad och är svåråtkomlig bakom rör. Ej fackmannamässigt utfört.

Vindslucka oisolerad, otät.

Infälld koplingsdosa utvändigt monterad i tak i källare med löst hängande kabel. Kabelns trådar är utanför koplingsdosan. Ej fackmannamässigt utfört.

Trasig arbetsbrytare

Avstängningsventil i anslutning till tvättmaskin saknas. Ej fackmannamässigt utfört.

Invändigt isolerad grundmur.

En sladd med uttag kommer ut bakom köksskåp. Ej fackmannamässigt utfört.

Gasledningsrör inbyggda bakom fast monterad garderob. Garderoben flyttad vid bildens tidpunkt.

Gasledningsrör inbyggd bakom vägg i badrum.

Säljaren har monterat träregelkonstruktion med gips och kakel
utanpå lättbetongvägg.

Säljaren fick år 2010 skriftlig anmärkning via ett protokoll för gasinstallation ifrån Göteborg Energi:

“Gasledning delvis inbyggd.
Inbyggnaden skall förses med ventilationsöppningar och inspektionsluckor.“

Detta skulle varit åtgärdat 2013.
Säljaren valde att inte åtgärda detta.
Säljaren valde att dölja denna anmärkning för Niclas.

Fuktskydd mot källargrund uppsläppt över markytan. (rekommenderas 5 cm under markytan, pga fuktskydd kan skadas av solljus, mekanisk förslitning). Konstruktionsfel, ej fackmannamässigt utfört.

Källargrunden isolerad med Podrän eller liknande värme-isolering/dränerande skiva. Isoleringsskiva och avslutningslist uppsläppta övermarkytan (rekommenderas 100 mm under markytan, för att isolerskiva, avslutningslist inte skall skadas av solljus, mekanisk förslitning).

Väl synligt svartmögel och saltutfällningar matkällaren/trapppförrådet Svartmögel är cancerogent. Fast monterade trähyllor mot källargrund. Fast monterad trähylla mot oisolerad betongplatta.
 

Vad är streptomyceter

streptomyceter (av strepto- och grekiska mykēs svamp), Streptomyces, släkte aktinomyceter (bakterier) som är vanligt i jord och vatten. Många arter kan producera effektiva antibiotika, t.ex. streptomycin, och utnyttjas därför vid kommersiell läkemedelsproduktion. En del streptomyceter är växtskadegörare och ger upphov till skorv. Streptomyceter inom bygg är med andra ord bakterier som ofta lever tillsammans med mögelsvampar och andra bakterier i angripet material. De producerar en källarluktande lukt och kontaminerar porösa material men även byggnadsmaterial som betong. "Geosminlukten" är svår att få bort från byggmaterialet, kläder och möbeltextilier även om det mikrobiella angreppet åtgärdas. Förutom Geosmin har vissa streptomyceter visat sig stimulera cytokinprodution och Streptomyces griseus, som är vanligt i byggnader och som producerar toxinet valinomycin. Mögel bildar antibiotika - men även dödliga toxiner, och kan ge allvarliga allergier därför ska man alltid vara mycket försiktig med att andas in streptomyceter.

Angagera dig och kommentera!

 

eXTReMe Tracker